5
سه شنبه 16 شهریور 1400
شماره 8308
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ستاد مدیریت بحران منطقه ۱۴برای حفظ سلامت شهروندان کمپین داوطلب نجات برپا کرده‌است.
پایگاه واکسیناسیون کووید ۱۹ در محله حکیمیه راه‌اندازی شد.

مرمت و بهسازی پیاده‌راه‌های شرق تهران

معابر و پیاده‌راه‌های محدوده منطقه ۸ ساماندهی و بهسازی می‌شود.