قیمت حامل‌های انرژی صنایع فولادی افزایش یابد

قیمت حامل‌های انرژی صنعت فولاد کشور را آزاد کنید و نگران پیامد‌های آن نباشید چراکه نه‌تنها حاشیه سود این شرکت‌ها در وضعیت مطلوب قرار دارد بلکه حتی افزایش دوبرابری قیمت حامل‌های انرژی و کم کردن از یارانه انرژی آنها تأثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی و البته قدرت خرید مردم ندارد.