40
سه شنبه 16 شهریور 1400
شماره 8308
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آیین نخل گردانی در محله دولاب

تکیه «چال» حسینیه قدیمی است که به گفته اهالی دولاب قدمت آن به بیش از ۷۰۰ سال می‌رسد.