اولین قدم، شناخت صحیح مشکل است

اقتصاد ایران با مشکلات پیچیده و متعددی دست به گریبان است؛ اما می‌توان گفت بی‌شک در میان همه این مشکلات، بزرگ‌ترین آنها و اساسی‌ترین دلیل مزمن شدن و تعمیق و تشدید سایر مشکلات در نظام اقتصادی کشور، ضعف شدید دانش و بینش سیاستگذاران اقتصادی در مورد پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین مفاهیم علم اقتصاد است.