32
یکشنبه 24 اسفند 1399
شماره 8181
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گپ و گفت نوروزی با چهره‌ها و نخبگان محله‌ها

ناگهان بهار

در طول سال بارها و بارها سراغ چهره‌ها و نخبگانی رفتیم که در محله‌‌های مختلف پهنه مرکزی تهران زندگی می‌کنند.