استقبال از نوروز با افتتاح گالری دست‌آفرین

شیوع کرونا بسیاری از مشاغل به‌ویژه کسب و کارهای خرد، فروش صنایع‌دستی و آثار هنری و... را با رکود مواجه کرد.