راز مگو پای درخت آرزوها

جشن روز درختکاری بود؛ اما یک جشن متفاوت. قرار بود نهال آرزوها به دست کودکان‌کار در بوستان رازی کاشته شود