نقشه‌ی طبیعت

یک‌سال دیگر در کنار شما بودیم. چه خوش‌بخت بودیم که برای شما نوشتیم. یک سال دیگر برای شما پادکست ، ویدیو، قصه‌ی صوتی و... درست کردیم؛ چه خوش‌بخت بودیم که این کار را کردیم.