برخورد با تخلف؛ اسم رمز فرار سرمایه‌ها از بورس

هرچند از یک دهه پیش رکن قضایی مستقلی در بازار سرمایه با موفقیت در حال رسیدگی به تخلفات است، با افزایش فشارهای پیرامونی از سایر نهادها، نظیر مجلس، نهاد ناظر بازار سرمایه برای جلوگیری از مداخله‌های فراقانونی از هوشمندسازی سامانه‌های ردیابی تخلفات در بورس خبر داده؛ همزمان بورس تهران مسدود شدن 8ایستگاه معاملاتی و 65معامله‌گر را تأیید کرده، تا پیش از این به جرایم و تخلفات صورت گرفته در بورس به دور از هیاهو و جنجال رسیدگی می‌شد اما به‌تازگی سازمان بورس 400پرونده قضایی در زمینه تخلفات بازار سرمایه را تشکیل داده که خبر آن نیز منتشر شده است.