25
یکشنبه 24 اسفند 1399
شماره 8181
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نگاهی تاریخی به نقش پررنگ بانوان در برگزاری آیین‌های تحویل سال

زنان و نوروز در تهران قدیم

«شرقی‌ها به‌طور کلی هر نوع نمایش چشمنواز را دوست دارند و برای ایرانیان، هیچ‌چیز خوشایندتر از آتش‌بازی نیست.