دو روی سکه کسب‌وکارها

شیوع کرونا بعضی مشاغل را از سکه انداخت و در مقابل کار و بار برخی مشاغل را سکه کرد
کرونا با آمدنش بازار برخی مشاغل را در شوکی عظیم برد و در مقابل بازار عده‌ای را سکه کرد. اگر تولیدکنندگانی را خانه‌نشین کرد و برخی واحدهای صنفی را به تعطیلی کامل کشاند در عوض با افتتاح چندین کارخانه و کارگاه تولیدی برای عده‌ای اشتغال‌زایی به همراه آورد.