مشارکت کودکان‌کار در فعالیت‌های اجتماعی آینده ساز است

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار منطقه ۱۱ می‌گوید: «منطقه ۱۱ در مرکز شهر تهران با مساحتی حدود ۱۲. ۶ کیلومترمربع ۳۰۸ هزار نفر را در خود جای داده است.