07
یکشنبه 24 اسفند 1399
شماره 8181
شهر-۲
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
فعالان و کارشناسان حوزه‌های مختلف در گفت‌وگو با همشهری از متخصصان و نخبگان عرصه‌های گوناگون خواستند تا برای انتخابات ششمین دوره شورای شهر تهران ثبت‌نام کنند

تهران به شما نیاز دارد

گزارش
ثبت‌نام از ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر شروع شده است و مردم امیدوارند، افراد متخصص به پارلمان شهری وارد شوند.