38
یکشنبه 24 اسفند 1399
شماره 8181
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
وقتی بوی نوروز در تهران قدیم می‌پیچید

یک عید بود و یک رشته‌به‌رشته خاتون

عید نوروز یک جشن باستانی در ایران است که به تناسب فرهنگ هر منطقه، مردم در قالب آداب و رسومی خاص خود را برای استقبال از آن آماده می‌کنند.