40
یکشنبه 24 اسفند 1399
شماره 8181
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

به تماشای تهران زیبا

نم نمک می‌رسد از راه بهار. هر سال در آستانه بهار شهرداری تهران با اجرای طرح‌های زیبا‌سازی به استقبال نوروز می‌رود اما حال و هوای بهار در پهنه مرکز و مناطق قدیمی شهر با همه منطقه‌ها و محله‌ها فرق دارد.