چین در پی تغییر ریل اقتصاد

پکن قصد دارد تمرکز خود را بر کاهش وابستگی به آمریکا در حوزه فناوری بگذارد
دولت چین با تعیین هدف رشد اقتصادی بالای 6درصدی در سال2021، سیاست محتاطانه‌ای در پیش‌ گرفته است‎. دومین اقتصاد بزرگ جهان اعلام کرده که قصد دارد در ماه‌های آینده تمرکز خود را بر اهداف بلندمدت مانند کاهش وابستگی به آمریکا در حوزه فناوری و تسویه‌بدهی‌ها قرار بدهد.