قراردادهایی که امید حمل و نقل عمومی تهران را زنده نگه داشت

سالانه نزدیک به 2هزار دستگاه تاکسی نوسازی می‌شود. این درحالی است که در شهر تهران ۴۰هزار دستگاه تاکسی فرسوده از 80هزار تاکسی موجود نیاز به نوسازی دارد.