36
یکشنبه 24 اسفند 1399
شماره 8181
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همراه اهالی در آستانه نوروز به دیدار پزشکان و پرستاران بیمارستان لولاگر رفته‌ایم

سالم و پرتوان باشی قهرمان!

برای آخرین شماره نشریه محله در این روزهای پایانی سال ۱۳۹۹، اگر قرار است دنبال قهرمانانی باشیم برای عرض خسته نباشید و دست مریزاد، چه قهرمانانی بالاتر از کسانی که در رخت کادر درمان در خط مقدم جنگ با کرونا و در معرض مستقیم بیماری قرار گرفتند و با همه دلهره‌ها همچنان مقاوم ایستاده‌اند.