عطش جهانی برای بازار نوظهور رمزارزها

حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، اعم از بازار بورس، املاک، ارز و فلزات گرانبها در طول قرن‌ها پدیدار شده، به پختگی رسیده و مردم هم از آنها استقبال کرده‌اند.