31
سه شنبه 24 فروردین 1400
شماره 8194
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پزشک محله حکیمیه رفتار متفاوتی با مراجعه‌کنندگان مطبش دارد

گل و گلدان؛  نسخه متفاوت خانم دکتر

به باور پژوهشگران وجود گل و گیاه در مطب پزشکان و سایر مراکز درمانی روند درمان و بهبود بیماران را تسریع می‌کند.