32
سه شنبه 24 فروردین 1400
شماره 8194
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پراکندگی و چرایی وجود خانه‌های خالی در شرق تهران را بررسی کرده‌ایم

لوکس‌های بی‌مشتری

مسکن، از مهم‌ترین نیازهای بشر، این روزها در جامعه ما به دلیل گرانی روزافزون به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های شهروندان تبدیل شده است.