09
سه شنبه 24 فروردین 1400
شماره 8194
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
منابع طبیعی
​​​​​​​سطح جنگل‌های کشور طی سال‌های اخیر ۱.۵میلیون هکتار افزایش یافته، اما روند تخریب این عرصه حیاتی منابع طبیعی از درون جنگل ادامه دارد.

خشکیدگی هامون با تلاش افغانستان

تالاب
طبق توافقنامه ایران با افغانستان که حدود نیم‌قرن پیش امضا شد، حقابه ایران از رودخانه هیرمند 820میلیون مترمکعب است که باید از «جریان پایه» رودخانه تامین شود.