38
سه شنبه 24 فروردین 1400
شماره 8194
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گشتی در عمارت قدیمی استاد امیرجاهد و دکتر معین که به خانه‌موزه محله تبدیل شده است

دورهمی هنرمندان در خانه خاطره‌ها

عمارت زیبا و چشمنوازی است. یادگاری به جا مانده از دوران گذشته، بیش از ۸۰ سال قدمت دارد.