29
سه شنبه 24 فروردین 1400
شماره 8194
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مدیر مراکز فرهنگی و هنری منطقه ۴ از گسترش فعالیت‌های مجازی می‌گوید

کتابخانه‌ها را به خانه شما آورده‌ایم

مراکز فرهنگی و هنری تکه چهارم پایتخت که همزمان با شیوع این ویروس منحوس تعطیل و نیمه تعطیل شده بودند، از مدت‌ها پیش فعالیت‌هایشان را به‌صورت محدود و با رعایت پروتکل‌ها از سر گرفته‌اند.