5
سه شنبه 24 فروردین 1400
شماره 8194
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
فعالیت کارگاه‌های ساختمانی دارای مزاحمت صوتی و ترافیکی جمعه‌ها و روز‌های تعطیل به درخواست‌های مردمی ‌‌با هماهنگی مالکان و کارفرمایان در محدوده منطقه۱۳ ممنوع شد.
کارگاه آموزشی داستان‌نویسی «کانون ادبی واژه» دوشنبه هر هفته در فرهنگسرای خاوران برگزار می‌شود.

ورودی کلیسای «تارگمانچاتس» در کوچه هلند تغییر می‌کند

طراحی ورودی کلیسای تاریخی تارگمانچاتس در کوچه هلند تغییر می‌کند.