30
سه شنبه 24 فروردین 1400
شماره 8194
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
با ایجاد ۹ کیلومتر مسیر دوچرخه‌سواری، شهرک‌های جانبی کیانشهر به هم متصل می‌شود

برای  هوای پاک رکاب بزن

چند سالی است که بحث حمل‌ونقل پاک در شهرداری تهران مطرح است و مدیریت شهری تأکید ویژه‌ای بر ایجاد زیرساخت‌های استفاده از حمل‌ونقل پاک دارد.