40
سه شنبه 24 فروردین 1400
شماره 8194
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان این هفته، اثر تازه منتشر شده با عنوان «پسری از شاخ آفریقا» نوشته گروهی از نویسندگان معاصر کشورمان است که توسط انتشارات قصه باران منتشر شده و هرکدام از نویسندگان نمونه‌ای از آثار خود را برای مخاطبان آثار داستانی ارائه کرده‌اند.

محله‌ای که به رنگ خاکش معروف شد

محله خاک‌سفید که چند سالی است نام «گلشن» را به خود گرفته، قدمت زیادی ندارد و سابقه شکل‌گیری آن به اوایل دهه ۵۰ برمی‌گردد.