10
سه شنبه 24 فروردین 1400
شماره 8194
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بخش عمده‌ای از قوانین و مقررات حوزه ایثارگران و افراد تحت تکفل آنان در سازمان‌ها و دستگاه اجرایی یا اجرا نمی‌شود و یا به‌طور ناقص اجرا می‌شود که موجبات نارضایتی و تضییع حقوق ایثارگران و خانواده آنها را فراهم کرده است.

نمره ارفاقی در سال کرونا

گزارش
7‌ماه از سال تحصیلی 1400-1399 گذشته است؛ سالی که در آن دانش‌آموزان در شهرهای بزرگ مانند تهران، تبریز، مشهد، ساری و رشت اصلا به مدرسه نرفتند و کلاس‌های درس‌شان کاملا مجازی بود.