کنکور 1400 مانند کنکور 1399 برگزار می‌شود

‌ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در کنکور۱۴۰۰ هیچ اتفاقی نمی‌افتد و روال مانند سال1399 است، اما تغییر در روش آن به شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است و در حال کارشناسی روی بقیه موارد است. مشکل ما ۱۵درصد پذیرش که شامل ۶۰درصد داوطلبان می‌شود، است. از این‌رو امیدواریم تا ۱۴۰۱ وضعیت کنکور به‌نوعی عوض شود.