تولید هیدروژن از رطوبت هوا

یک استارت‌آپ در استرالیا طرح ویژه‌ای را برای تأمین انرژی سبز درنظر دارد
یک پروژه جدید در نقطه‌ای دورافتاده در استرالیا، یک تکنیک ابتکاری برای تبدیل انرژی خورشیدی به هیدروژن با گرفتن رطوبت از هوا و تقسیم آن از طریق هیدرولیز را مورد آزمایش قرار داده و این امکان را در مناطق گرم و خشک برای صادرکنندگان انرژی فراهم آورده است.