30
چهار شنبه 27 اسفند 1399
شماره 8184
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اختتامیه بیست و یکمین کنگره سرداران و ۴ هزار شهید منطقه ۱۷ برگزار شد

استقبال از نوروز با یاد و نام شهدا

اختتامیه بیست و یکمین کنگره سرداران و ۴ هزار شهید منطقه۱۷ در خیمه‌گاه شهدا برگزار شد.