۸۰۰ هکتار به بافت فرسوده تهران الحاق شد

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از تأیید الحاق ۸۰۰هکتار، شامل 70 هزار پلاک، به بافت فرسوده شهر تهران در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد.