کوواکس چطور به تأمین واکسن کرونا کمک می‌کند؟

طی هفته‌های گذشته، تحویل نخستین محموله واکسن کرونا از سوی برنامه «کوواکس» به غنا، نیجریه و ساحل عاج، موجی از امید را در بین کشورهای آفریقایی ایجاد کرد. کوواکس یا همان برنامه جهانی دسترسی عادلانه به واکسن که زیرنظر سازمان بهداشت جهانی فعالیت می‌کند، در حال سرعت بخشیدن به تحویل واکسن‌ها طبق برنامه مقرر است، اما سفارش بیش از نیاز کشورهای ثروتمند، مانع بزرگی در مسیر فعالیت این طرح و دسترسی برابر و سریع مردم سراسر جهان به واکسیناسیون ایجاد کرده است.