28
چهار شنبه 27 اسفند 1399
شماره 8184
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دبیر قطب نجوم شهرستان‌های تهران از چگونگی محاسبه لحظه تحویل سال و آمدن عید نوروز می‌گوید

۶ ساعت پرماجرا

تا چشم باز کرده‌ایم آمدن و رفتن آرام و پاورچین نوروزهای پی در پی و نو شدن فصل‌ها و سال‌ها را دیده‌ایم و آنقدر به این آمدن‌ها و رفتن‌ها عادت کرده‌ایم که شاید فراموش کنیم اصول و قواعد علم نجوم سبب شکل گرفتن این تقسیمات زمانی و مناسبت‌های مختلف شده است.