25
چهار شنبه 27 اسفند 1399
شماره 8184
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
طرح خلاقانه شهرداری به کوچه شهید ستاری رسید

بوی بهار در کوچه دوستی

۳ نهال به یاد ۳ شهروند منطقه که از کرونا جان باخته‌اند، ابتدای این کوچه غرس شد
فضا‌های شهریکوچه و خیابان همیشه به دلیل‌‌ تردد شهروندان، زندگی ساکنان و محل کار افراد مورد توجه بوده‌اند.