تازه‌های نشر/ راه دور

خاطرات زندگینامه سیدعلی صالحی منتشر شد. «راه دور...» یکی از آخرین کتاب‌هایی است که در سال99 به چاپ رسیده و سیدعلی صالحی، شاعر معاصر در آن شکل تازه‌ای از خاطره‌نویسی را تجربه کرده است.