24
چهار شنبه 27 اسفند 1399
شماره 8184
صفحه‌آخر
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
انگار یک نفر کنترل را برداشته و دکمه استپ را زده باشد، این دو هفته، همه‌‌چیز از حرکت می‌ایستد و دیگر خبری از ریتم تند و سرعت بالای زندگی نیست.
«زندگی فقط آنجایی‌اش که فکرش را هم نمی‌کنی اما برایت یک اتفاق خوب می‌افتد. فقط آنجایی‌اش که نمی‌دانی اما همه‌‌چیز بی‌هیچ دلیل منطقی برایت جور می‌شود. فقط آنجایی‌اش که نشسته‌ای و تمام وجودت شده فکر و خیال اما یکدفعه، راهی به ذهنت می‌رسد که تصورش را هم نمی‌کردی.
دغدغه‌مان سفر نبود، بازگشت سلامت از سفر بود .
با وضو کتاب را باز کردیم و خواندیم قسم به انجیر و زیتون، چشم‌هایمان در لحظه شلیک توپ سال جدید پرآب شد و با همان احوال پناه بردیم به دیوان حضرت حافظ. ما به کلمه قسم می‌خوریم و به کلمه پناه می‌بریم و اصلاً روزگارمان با کلمه می‌گذرد.
نسیم تغییرات  در جام‌جم - ادغام شبکه‌های زیان‌ده و قطع همکاری با بازنشسته‌ها در بخش‌های مختلف به جز بخش تولید ازجمله تغییرات جدید در صدا وسیما خواهد بود - بودجه الف ویژه برای سریال جدید رضا عطاران در شبکه اول

کاش این تیترها واقعی بود

کرونا رفت ​​​​​​​پایان واکسیناسیون عمومی در کشور
PDF صفحه‌آخر
کوتاه صفحه‌آخر
حالا از آن روزها که نوروزهامان رنگ دیگری داشت انگار هزار سال گذشته است. زمانی صدای پای بهار که می‌پیچید، نور و شور و امید در کاسه‌ کوچک چشم‌هامان می‌رقصید و دست‌هامان زائر شکوفه‌های تازه از راه رسیده می‌شد.