35
چهار شنبه 27 اسفند 1399
شماره 8184
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گشتی در مرکز فروش عمده ماهی قرمز و لوازم سفره هفت‌سین در میدان میوه و تره‌بار مرکزی

ماهی قرمز کوچولو از کجا می آید؟

هرسال در آستانه نوروز و شروع فعالیت فروشنده‌های ماهی قرمز، سالن شماره ۱۴ میدان مرکزی میوه و تره‌بار منطقه ۱۹ هم رنگ و بوی عید می‌گیرد.