36
چهار شنبه 27 اسفند 1399
شماره 8184
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رنگ عید به درو دیوار محله باغ آذری آمد

بهار خنده زد و ارغوان شکفت

سابقه سکونت مردم در گودهای سیدالشهداع و شنگی به حدود ۱۰۰ سال قبل برمی‌گردد.