38
چهار شنبه 27 اسفند 1399
شماره 8184
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با دکتر «علیرضا شریفی یزدی» به بهانه زیست صد ساله تهران

توجه به محیط زیست اولویت ۱۴۰۰ باشد

قرن گذشته با همه خوشی‌ها و ناخوشی‌ها، ناکامی‌ها و پیروزی‌ها، غم‌ها و شادی‌هایش نفس‌های آخرش را می‌کشد و آغاز قرن ۱۴ برای تهران که دوران پر فراز و نشیبی را گذرانده، موقعیتی ناب و درعین حال با اهمیتی می‌سازد.