مرگ‌ در طبقه بالایی

مرگ‌های گرانقیمت از صحن امامزاده صالح تا گندلوگ لواسان، از مسجد الزهرا تا نور از سنگ‌های گرانیتی تا مرمر، از مداحی و موسیقی عرفانی به پخش زنده مراسم و فیلم و عکس‌های تدوین‌شده حرفه‌ای رسیده است
شاعران می‌خواهند دفن سراشیب‌ها شوند که تنها نمی ‌از باران به آنها رسد و سیلابه‌اش از سر گذر کند؛ مثل عمری که داشتند.