31
دو شنبه 5 آبان 1399
شماره 8069
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روایت امیر فلاحی، بازیکن سابق تیم‌ملی و مربی فوتبال از استعدادهای ورزشی غرب تهران

کشف گنج های فوتبالی وردآورد

برای آنهایی که هوادار قدیمی و پر و پا قرص فوتبال هستند، «امیر فلاحی» نام آشنا است.