موفقیت بیش ازاندازه در سیارک بنو

جمع‌آوری بیش از حد نمونه از سطح سیارک بنو باعث سرریز از محفظه نگه دارنده فضاپیما شده و حالا دانشمندان امیدوارند بتوانند این نمونه تاریخی و مهم را به زمین برسانند
تیم ماموریت OSIRIS-REx ناسا 2روز پس از دسترسی و لمس سیارک بنو، تصاویری دریافت کرد که نشان می‌دهد فضاپیما حتی بیش از اندازه لازم از سطح سیارک نمونه مورد نیاز برای یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های خود را جمع کرده است.