12
دو شنبه 5 آبان 1399
شماره 8069
کووید-19
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
از امروز فعالیت 3دسته کسب و کار و گروه شغلی در 43شهر بحرانی کرونا زده به‌مدت یک هفته ممنوع است و درصورت نیاز در هفته بعد نیز ادامه می‌یابد.
تاب‌آوری
از زمان شروع همه‌گیری کرونا و تأکید مراجع درمانی بر رعایت شستن دست‌ها یا سایر مسائل بهداشتی، این سؤال پیش می‌آید که آیا این تأکیدهای مکرر، می‌تواند باعث به‌وجود آمدن وسواس در بزرگسالان و کودکان شود؟
پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد

کرونا رنگ عوض کرد

وضعیت فوق بحرانی کرونا در ۴۳ شهرستان و پیش‌بینی افزایش این تعداد، آن هم در شرایطی که میزان رعایت پروتکل‌ها کاهش یافته و اغلب شهرها در وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند، صحبت از تداوم محدودیت‌ها را جدی‌تر کرده است