36
دو شنبه 5 آبان 1399
شماره 8069
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روزانه بین 15 تا 20 سگ ولگرد از مناطق غرب تهران جمع‌آوری و به دهکده مهربانی منتقل می‌شوند

سگ های ولگرد در پناه دهکده مهربانی

افزایش جمعیت سگ‌های ولگرد یکی از عوامل مخاطره‌آمیز برای شهروندان به شمار می‌رود.