32
دو شنبه 5 آبان 1399
شماره 8069
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
واحدهای مسکونی غربی‌ترین منطقه پایتخت از تعداد خانوارهایش بیشتراست

چالش هزاران واحد خالی در منطقه22

حوالی سال 1365 بود که جدید‌ترین منطقه پایتخت در محدوده غرب تهران کم‌کم در حال شکل گرفتن بود. نخستین ساکنانش ابتدا در کنار روددره «کن» ساکن شدند. تا سال 1378 پس از تصویب طرح تفصیلی، فعالیت مدیریت شهری منطقه ۲۲ آغاز شد. این منطقه از 2 بافت قدیمی و جدید تشکیل شده است.