یکساله یا دو ساله، مسئله این است!

علی کریمی حاضر نیست با قراردادی 2‌ساله در ایران بماند
علی کریمی در فاصله کمتر از 11‌روز تا شروع لیگ برتر هنوز تکلیفش را روشن نکرده است.