38
دو شنبه 5 آبان 1399
شماره 8069
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دلایل افزایش پسماند نان در گفت‌وگو با مردم و کارشناسان

مظنون همیشگی؛ کیفیت پایین نان

افزایش روزافزون جمعیت در شهرها و گسترش مرز محله‌ها، روند صعودی تأمین و مصرف «نان» به‌عنوان الگوی ثابت تغذیه از گروه غلات به‌ویژه میان اقشار کم درآمد جامعه را همراه دارد.