123
دو شنبه 5 آبان 1399
شماره 8069
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با نویسنده هم‌محله‌ای که رمان جدیدش حال این روزهای همه مردم جهان است

کرونا لابه‌لای کلمات

تعداد هنرمندان و نویسندگانی که در «تهرانسر» سکونت دارند، کم نیستند. افرادی که چراغ ادب و فرهنگ و هنر را در محله روشن و فروزان نگه داشته‌اند