22_23
دو شنبه 5 آبان 1399
شماره 8069
صفحات دوم و سوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
شاید تنها دوره‌ای که در ایران نویسنده به‌معنای حرفه‌ای وجود داشت، دوره‌ای بود که پاورقی‌ها در مطبوعات اعتبار داشتند و باعث رونق کار مجلات و روزنامه‌ها می‌شدند.
ظهور و سقوط پاورقی‌نویسی فارسی

قصه داستان

وقتی در سال1301، مرتضی مشفق کاشانی نوزده، بیست‌ساله نخستین قسمت «تهران مخوف» را نوشت و به‌دست مدیر روزنامه «ستاره ایران» رساند، هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد که سرآغاز سبک و شیوه‌ای در داستانگویی باشد که دست‌کم برای 50سال آینده ادبیات داستانی، برای خوانندگان در اوج خواهد بود.